Storio Smart

Ymunwch â’r sefydliadau mwyaf arloesol, blaengar yng Nghymru i ddeall sut y gallwn ddefnyddio ein maint ac ystwythder i ddod yn arweinwyr mewn technoleg storio ynni a gweithredu.

Systemau Deallus

Bydd systemau smart a ddeallus yn ein galluogi i wneud y mwyaf o’r defnydd o ynni adnewyddadwy a storio – lleihau costau a gwella effeithlonrwydd ar bob cam.

Dyfodol Smart

Rydym wedi casglu tîm o arbenigwyr i drafod sut y bydd ein systemau ynni yn y dyfodol yn edrych, a sut y byddant yn gweithredu yn gwasanaethu gwahanol broffiliau cynhyrchu a defnyddio.

 

SmarterWales @SmarterWales
Smart Energy Wales  @SmarterWales
RT @RUKMemberNews:Everoze launches ‘Batteries: Beyond the Spin’ report on digital inertia @everozepartners…" title="https://t.co/htz1ErFQGN .@everozepartners…" target="_blank"> https://t.co/htz1ErFQGN .@everozepartners https://t.co/MCqd80Z3Ds