Noddwyr

Hoffem ddiolch i'n noddwyr, mae rhai o'r ymarferwyr a gweledyddion blaenllaw yn y sector

Noddwr Sesiwn – Storio Ynni

Wales & West Utilities – yr argyfwng nwy a gwasanaeth gweill ar gyfer Cymru a de orllewin Lloegr – yn aelod sefydledig o gymuned ‘smart’, ac mae’n cael ei ystyried yn un o’r rhwydweithiau nwy mwyaf-feddwl ymlaen.

Mae’r cwmni wedi cymryd rhan mewn mwy nag ugain o brosiectau ynni smart ac yn parhau i chwilio am ragor o gyfleoedd i gydweithio ar brosiectau sy’n cefnogi twf rhwydwaith ynni integredig gyda nwy gwyrdd ac ynni adnewyddadwy, gan fanteisio ar y rhwydwaith nwy i gefnogi gwynt a chynhyrchu solar.